top of page

Avukatların işlerini yaparken uymakla yükümlü olduğu sorumluluklar nelerdir?

 1. Aydınlatma Yükümlülüğü: Avukat, müvekkilin görüşüne başvurulan konularda aydınlatmak ve dava sonucu hakkında bilgi ve tahminini söylemekle yükümlüdür1. Aynı zamanda müvekkili, karşı tarafla yaptığı görüşmelerden haberdar etmelidir.

 2. Paraların Yönetimi: Avukat, tahsil ettiği paraları derhal müvekkiline verme yükümlülüğüne sahiptir1. Bu, müvekkilin güvenini korumak için önemlidir.

 3. Bilgi Verme Borcu: Avukat, müvekkilin talep ettiği bilgi ve belgeleri sağlamakla yükümlüdür. Ayrıca hesap verme borcu da vardır.

 4. Sadakat ve Gizlilik: Avukat, müvekkilinin çıkarlarını korumak için sadakat borcu taşır. Müvekkil ile aralarındaki iletişim ve bilgiler gizli tutulmalıdır. Gizlilik, avukatın etik ve mesleki sorumluluklarının temel bir parçasıdır23.

 5. Özen Borcu: Avukat, üzerine aldığı işi özenle yapma yükümlülüğüne sahiptir. Müvekkilin haklarını en iyi şekilde savunmak için çaba göstermelidir.

Avukatların Müvekkillerinden Talep Edebileceği Haklar ve Yetkileri nelerdir?

 1. Ücret Talebi: Avukatlar, hizmetleri karşılığında müvekkillerinden ücret talep etme hakkına sahiptir.

 2. Masrafların Karşılanması: Avukatlar, dava sürecinde yapılan masrafların müvekkilleri tarafından karşılanmasını talep edebilir.

 3. Vekaletname: Avukatlar, müvekkillerini temsil etmek için vekaletname talep edebilir.

 4. Bilgi ve Belgelerin Sağlanması: Avukatlar, dava dosyası için gerekli olan bilgi ve belgelerin müvekkilleri tarafından sağlanmasını isteyebilir.

 5. Gizlilik: Avukatlar, müvekkilleri ile aralarındaki iletişim ve bilgilerin gizli tutulmasını talep edebilir.

İyi bir Avukat - Müvekkil ilişkisinde belirleyici faktörler nelerdir?

 1. Güven: Müvekkilin avukatına güvenmesi ve avukatın da bu güveni koruması esastır.

 2. Saygı, Hoşgörü ve İyiniyet: iyi bir avukat-müvekkil ilişkisinde tarafların birbirilerinin hassasiyet ve özel durumlarına saygılı ve hoşgörülü davranması, karşı tarafın iyiniyetini suistimal etmemesi esastır.

 3. İletişim: Açık ve net iletişim, soruların yanıtlanması ve bilgilendirmenin yapılması önemlidir.

 4. Şeffaflık: Avukatın, yaptığı işlemleri ve aldığı sonuçları müvekkiline şeffaf bir şekilde anlatması gereklidir.

 5. Sorumluluk: Avukatın, müvekkilinin hukuki çıkarlarını koruma ve temsil etme sorumluluğu vardır.

 6. Profesyonellik: Avukatın, mesleki etik kurallara uygun davranış sergilemesi ve yüksek standartlarda hizmet sunması beklenir.

Avukatlık Ücreti Nedir? Çeşitleri Nelerdir? Kim tarafından Ödenir?

Avukatlık Ücreti, avukatın sunduğu hukuki yardımının karşılığı olan meblağı veya değeri ifade eder.

Avukatlık Ücreti: MÜVEKKİL Vekalet Ücreti ve KARŞI YAN Vekalet Ücreti olarak ikiye ayrılır.

1- MÜVEKKİL Vekalet Ücreti: Mahkemeden, karşı yandan ve davanın sonucundan bağımsız bir şekilde avukat ile müvekkil arasında sözleşme ile belirlenmiş vekalet ücreti olup her halde MÜVEKKİL tarafından kendi avukatına ödenen ücrettir.

2- KARŞI YAN Vekalet Ücreti: Davayı kazanan taraf lehine kişinin vekil ile temsil ediliyor olması sebebi ile mahkeme yada yargı organı kararı ile hüküm altına alınan ancak tarafa değil avukata ödenmesi gereken ve TBB Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile belirlenen vekalet ücretidir.

ÖZETLE: Bir davada avukatınız ile anlaştığınızda sözleşme imzalayarak kendi avukatınıza ödeyeceğiniz ücret müvekkil vekalet ücretidir. Mahkeme sonucunda davayı kazandığınızda ise karar ile hüküm altına alınan ve size ödeneceği belirtilen vekalet ücreti sizin vekil ile temsil edilmenizden kaynaklanmaktadır ve yine avukatınıza ödenecektir.

Davayı kaybetmeniz halinde ise bu tutarı karşı tarafa/vekiline ödemeniz gerekecektir.

Davayı Kazanırsam benim avukatıma ödediğim ücreti karşı taraf bana öder mi?

Yukarıda bahsettiğimiz üzere davayı kazandığınızda TBB Avukatlık Asgari Ücret tarifesi gereği bir vekalet ücretine hükmedilir ancak bu tutar sizin avukatınıza ödenir. Yani sizin avukatınıza ödediğiniz tutarı karşı yanın ödemesi söz konusu değildir. 

(Burada kanun koyucunun aslında Avukatı müvekkilinden ücret almadan çalışan bir devlet çalışanı olarak gördüğünü ve kanunda bu yönü ile bir boşluk olduğunu söylemek yanlış olmaz)

Diğer yandan ceza davalarında da BERAAT eden bir sanığın avukatı için ödediği paranın benzer bir düzenleme ve aynı mantık ile HAZİNEDEN tahsiline karar verilir.

Davayı Kazanma Garantisi Verebilir misiniz?

Avukatlık Mesleğinde DAVA SONUCU GARANTİ EDİLEMEZ ve GARANTİ EDİLMESİ DE YASAKTIR. Zira Avukat, yargılamanın önemli bir unsuru olmakla birlikte, karar sürecinde Avukat dışında etkili olan başka unsurlar da(müvekkil, karşı yan, deliller, yargılama makamı vs.) bulunmaktadır. Bununla birlikte Avukatlar dava sonucu hakkında garanti verememekle birlikte, müvekkillerini aydınlatmak ve başarılı olmak için gerekli özeni göstermekle yükümlüdür.

Hukuki Süreçler Ne Kadar Sürer? Avukatın bu süreçlerdeki etkisi nedir?

Hukuki süreçler ülkemizdeki iş yükü, dava sayısı ve personel yetersizliği gibi sebeplerle, davanın karmaşıklığı ve taraflar arasındaki anlaşmazlığın niteliğine bağlı olarak uzun süreler alabilmektedir. Bu süreçlerin kısaltılabilmesi ise usul hukuku dediğimiz şekli kanunları iyi bilmek ve uygulamak, ayrıca hukuki bakış açısı ile olayları doğru yorumlayarak çözüm şeklini doğru tespit edebilmekten geçmektedir. Her nasıl ki tıp da doğru tedavi için doğru teşhis zorunlu ise hukuk uyuşmazlıkları açısından da bunu yapacak ve olayları doğru bir şekilde çözümleyecek olan Avukatlardır. O yüzden Hukuki uyuşmazlıkların çözümünde ve süreçlerin aşılmasında hukuki yardım aldığınız Avukat büyük bir önem arz etmektedir.

Siz de sorunlarınızın çözümünde en doğru ve hızlı şekilde sonuca ulaşmak istiyorsanız bizi arayabilirsiniz. 

Ücretlendirme Nasıl Yapılır?

Avukatlık hizmetlerimizin ücretlendirmesi, hizmet türüne, niteliğine, tabi olduğu yargı sürecine, taraflarına v.s. birçok etkene bağlı olarak değişiklik arz eder. Ayrıca Avukatlar arasında da aynı yada benzer olaylar açısından talep edilen ücretler arasında da(uzmanlık, deneyim, çalışma şekli v.s.) kritere göre çok faklı tutarlar söz konusu olabilmektedir. Ücretlendirme hakkında daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Aynı davaya avukatlar farklı ücretler istiyor, karar verirken nelere dikkat etmeliyim? Vekalet Ücretini belirlerken bizim ekonomik durumumuzu da göz önüne alarak indirim veya taksit yapıyor musunuz?

Yukarıda bahsedildiği üzere aynı yada benzer olaylarda her avukat sizden farklı ücretler talep edebilir ve bu gayet doğaldır. Burada kararı verecek olan müvekkildir. Ancak doğru karar vermek oldukça önemlidir. Bir örnekle durumu açıklamak gerekirse: Ucuz yediğiniz bir yemek bazen midenizi zehirler ve temizletip sağlığınıza kavuşmak için hastaneye kat ve kat fazlasını ödemek zorunda kalırsınız. Buna rağmen bazen kalıcı hasarlar oluşur ve para ile dahi sağlığınıza kavuşamazsınız. İşte böyle zamanlar da "ucuz etin suyu karadır" sözünü hatırlarsınız.

Avukatlık mesleği, yıllara dayanan bilgi birikimi ve tecrübenin birleşimidir. Maliyeti hesaplanamaz ve değer biçmek de mümkün değildir. İşte bu nedenledir ki bir yerde 10X, bir yerde 50x hatta başka bir yerde 500x bile ücret ile karşılaşabilirsiniz. Peki burada ne yapmalısınız. Bu konuda size hayati önem taşıyan bazı tavsiyelerde bulunarak işinizi kolaylaştırmak isterim.  

Karar verirken görüştüğünüz Avukatın;

-Konuya ve alanına yeterince hakim olup olmadığını anlamaya çalışın (konusunda uzman bir avukat alanı ile ilgili durumları henüz siz anlatmadan deyim yerindeyse leb demeden anlar ve hatta devam eden süreci tahmin eder)

-Mümkün olmayan vaatlerde bulunan kişilerden kaçının(dava sonucunu garanti etmek gibi) birileriyle görüşeceğini, birilerini aracı kılacağını, devreye sokacağını, 

-Yasal olmayan vaatlerde bulunan kişilerden kaçının(birileriyle görüşeceğini, birilerini aracı kılacağını, devreye sokacağını v.s. surette davayı hızlandıracağını, sonucu etkileyeceğini söyleyen)

-Avukatın referanslarını ve daha önce yaptığı işlerdeki başarılarını inceleyin.

*NETİCETEN SİZLERE ÖNERİM AVUKAT SEÇİMİNDE "ÜCRET KONUSU" TERCİHİNİZİ ETKİLEYEN EN SON KRİTER OLMALIDIR.

Şimşek Hukuk Bürosu olarak, vekalet ücretini belirlerken müvekkil/adaylarının özel durumlarını ve taleplerini gözeterek karşılıklı iyiniyet ve anlayış prensip çerçevesinde elimizden gelen imkan ve olanakları(indirim, taksit, v.s.) sağlamaya çalışmaktayız.

Bilgi almak için : 

bottom of page